Nytt grunnlag for eiendomsskatten i Sel

info Eiendomsskatt 2014
De fleste hytteeiere har sikkert mottatt brev med informasjon om størrelsen på eiendomsskatten i 2014. På kontaktmøtet mellom hyttevelene og Sel kommune i februar fikk vi vite at det var brukt et nytt grunnlag for utregningen, og at skatten for de flestes vedkommende kom til å gå opp. For å gjøre det lettere å forstå utregningen legger vi ved tre dokumenter som gir generell informasjon, hvilke rammer og retningslinjer som er brukt, og en oversikt over utregnet eiendomsskatt for eiendommene i Sel kommune. Den siste skal gjøre det lettere å gjøre sammenlikninger for å vurdere rimeligheten.

For de fleste hytteierne vil eiendomsskatten sannsynligvis ikke gi store problemer, men om du mener et utregningen er ufordelaktig, så kan det lønne seg å sende inn en klage. Det er seks ukers klagefrist fra datoen skatten ble lagt ut.

Rammer og retningslinjer for eiendomsskatten 2014
Informasjon om eiendomsskatten 2014
Utlignet skatt på boliger, hytter, landbruk og tomter 2014


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.