Bli medlem

Høvringen vel arbeider for at bygda skal være et attraktivt sted for både rekreasjon og næring. Det er flott at du ønsker å bidra til dette – velkommen som medlem! Årsavgiften er 350 Kr.

Navn:
Gateadresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-postadresse:
Hytteadresse:

Innmeldingen blir sendt til styreleder.