Om Høvringen vel

Høvringen Vel ble etablert 31.7.1982. Det er totalt over 400 hytter på Høvringen, og vi anmoder de som ikke allerede er medlemmer hos oss om å bli det! Antallet medlemmer ligger på rundt 250-260. Høvringen vel arbeider for å videreutvikle grunnlaget for et fremtidsrettet hytte- og rekreasjonsliv på Høvringen.

  • Høvringen Vel skal være en aktiv stemme og premissleverandør i diskusjoner om forhold av betydning for hyttegrendas utvikling.
  • Høvringen Vel skal arbeide for en forvaltnings- og verneplan for Rondane som legger til rette for aktivt og miljøriktig friluftsliv.
  • Høvringen Vel skal arbeide for at hyttefolket skal kunne utvikle høy hyttestandard.
  • Høvringen vel skal løfte frem Høvringen som en attraktiv destinasjon for hytte- og friluftsliv.
  • Høvringen Vel samarbeider med Høvringen Aktivitetsselskap og andre aktører om utvikling av bygda.

Høvringen vels vedtekter.

Høvringen vels styre og andre tillitsvalgte

Styreleder Stian Petersen Sponstubben 42
1414 Trollåsen
outline@online.no 9208 8667
Kasserer Bjørn Morten Stenberg Hallvards gate 33
2315 Hamar
bmstenberg@gmail.com 9133 3205
Styremedlem Roy Midtli 9416 5245
Styremedlem Jon Fredrik Lehn-Pedersen Saxilds Gate 1
3612 Kongsberg
joffe@ebnett.no 9588 5180
Styremedlem Jorun Grindstuen 7228 Kvål
jorunn.grindstuen@gmail.com
9706 2447
Styremedlem Vegard Nystuen 9326 3378
Styremedlem Ola Randen 4818 1046
Valgkomité Jøran Rudi Tyrihansveien 37
0851 Oslo
joranru@notam02.no 9945 3938
Revisor Steinar Aavangen Nyseterjordet 5
2670 Otta
9115 6259
Revisor Unni Strand