Nyttige telefonnummer og lenker

Høvringen vels fordelsprogram

Brannvesenet i Sel, 6170 0700
Høvringen, samleside for hotellene i bygda
Her kommer en lenke til Høvringen handel og kro når de nye sidene er ferdige
Otta Legekontor, 6170 0900
Legevakta i Nord-Gudbrandsdalen – 24 timers døgnvakt. 6170 0800
Otta Røde Kors Hjelpekorps Høvringen, 6123 3740
Veterinær Otta, 6160 2020
Otta Taxi, 6123 0501
Nasjonalparkriket, 6123 6650
Peer Gynt Hytta, 6123 3022, 9346 1625
Lensmann på Otta, 6123 5500
Sel Kommune, 6170 0700
Teknisk drift: Bjørn Aabakken, 9773 8314, epost: bjorn.aabakken@sel.kommune.no
Myrmoen miljøstasjon, 6124 2100
Høvringen aktivitetsselskap, 6124 1444
Veganlegget Øigardseter – Ruphussætrene og Eilifstadseter – Grindstuguvegen
Dovrehytta

Mysuseter vel
Raphamn vel
Nordre Furusjøen vel
Skogsætrin velforening
Sel historielag
Lokalhistorie fra Sel
Lokalhistorie fra Sel på Facebook


admin