Høvringen vel årsmøte 2014

Årsmøtet vil bli på Høvringen Kro den 16. april, kl. 18:00. Årsmelding, referat og regnskap osv. er sendt ut, men vi mangler en kandidat til valgkomiteen for neste periode. Dersom dette er noe du som er medlem kan ta på deg, ring eller skriv til:

Magnar Seberg (9302 1678, kmseberg@frisurf.no)
Paul Odd Brun (6123 3303, brunpaulodd@gmail.com)

Vel møtt!


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.