Hundar haldast i band frå og med 1. april til og med 15. oktober

Vi har fått en fyldig brosjyre om båndtvang i Sel Kommune

Utdrag: For å unngå situasjonar som er leie både for saueeigar og hundeeigar, fastsette Sel kommune ei kommunal forskrift om bandtvang på hund. Den generelle/nasjonale bandtvangs-perioda er 1. april – 20. august. Den kommunale forskrifta seier at i Sel kommune skal hundar haldast i band frå og med 1. april til og med 15. oktober i dei område der husdyr har rett til å beite og faktisk beitar.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Posted in Nyheter | Comments Off on Hundar haldast i band frå og med 1. april til og med 15. oktober

Høvringen Landhandleri og kafe

Åpent i hele påsken,

Bruk munnbind og hold god avstand sier Tone.

Og kun en fra hver husstand/hytte i butikken samtidig.

Høvringen Landhandleri
Posted in Nyheter | Comments Off on Høvringen Landhandleri og kafe

Følg med på Høvringen Høyfjellsgrend på Facebook

eller hovringen.no.

Her deles aktiviteter og ting som skjer til fjells!

Kafé, butikk og servicetilbud — Høvringen høyfjellsgrend i Rondane

Posted in Nyheter | Comments Off on Følg med på Høvringen Høyfjellsgrend på Facebook

Kan være et bilde av snø og tekst som sier 'DET SNOR IKKE SKISPOR... Stott loype- kjoringen pả Hovringen vepps SpareBank GUDBRANDSDAL 1 621985 HOVRINGEN 2095 56 60782 Hovringen Sti- og Loypelag ...TAKK FOR DITT BIDRAG'
Posted in Nyheter | Comments Off on

Posted in Nyheter | Comments Off on

Utsatt årsmøte i Høvringen Vel

På grunn av covid 19 utsetter vi årsmøte.

Tentativ gjennomføring 28 juli 2021.

Posted in Nyheter | Comments Off on Utsatt årsmøte i Høvringen Vel

GODT NYTT HØVRINGEN ÅR

Høvringen Vels årskalender legges ut i butikken den 30 desember.
Gratis for medlemmer i vellet og for medlemmer av sti og løypelaget.
Godt nytt år alle sammen.

Godt nyttår 2019 – Robin Lund
Posted in Nyheter | Comments Off on GODT NYTT HØVRINGEN ÅR

Høvringen Sti og Løypelag: Vi er i full gang med løypekjøring, nå når endelig julesnøen har kommet.

Vi kjører opp 150 km med flotte løyper.

Med Høvringen menes i denne sammenheng alle områdene mellom Skogssætrin, Puttenseter, Kampen, Peer Gynt hytta og Smuksjøseter hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice. Vi vil finansieres ved medlemskontingent, bidrag og tilskudd. Vi inviterer alle innbyggere i Sel kommune, hytteeiere og næring til å bli medlemmer i Sti og Løypelaget. Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet som holdes i juli hvert år.

Årskontingenten ut 2021 er:

Husstander og Hytter: kr 750,-

Næring: kr 7500,-

Innbetaling av kontingent:Vipps:621985Sparebank 1:2095 56 60782

Posted in Nyheter | Comments Off on Høvringen Sti og Løypelag: Vi er i full gang med løypekjøring, nå når endelig julesnøen har kommet.

LØYPEPREPARERINGEN ER IGANG FOR FULLT

En tråkkemaskin og en skuter er aktive med preparering. Skuteren vises ikke på skisporet.no sine kart siden den er innlånt. Vår egen skuter er skadd etter kollisjon med en stein.

Det er dyrt å lage løyper, så det er viktig at alle støtter løypelaget med midler. Single som ikke ønsker å betale for husstand eller hytte kan betale inn det beløpet de ønsker å støtte med.

Mvh Høvringen Sti og løypelag

Posted in Nyheter | Comments Off on LØYPEPREPARERINGEN ER IGANG FOR FULLT

Invitasjon Høvringen Sti og Løypelag (HSL)

Etter en spesielt utfordrende Corona vinter på Høvringen så både hotellnæringen, hyttefolket og de fastboende i Sel, hvor sårbar løypekjøringen var da hotellene stengte ned. Inntil da hadde hotellene stått for all løypekjøring, og med nedstengte hoteller ble det dårlig med Høvringen løyper for innbyggerne i Sel.

Høvringen vel og Høvringen aktivitetsselskap as (hotell eierne) satte oss ned og oppsummerte erfaringene fra sist vinter, og kom fram til at en så sterk kobling mellom hotelldriften og ski løyper er uheldig på mange måter. For å bedre tilbudet ble man fort enige om at man i felleskap starter Høvringen Sti og Løypelag (HSL) med et eget styre med representanter fra Høvringen vel og Høvringens hoteller og andre lokale ressurspersoner. Laget er registrert i Brønnøysunds registeret som en ideell organisasjon.

Foreningens formål er å vedlikeholde stier og preparere skiløyper på Høvringen, herunder å anskaffe teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål samt å forberede terrenget for løypekjøring. 

Løypekjøring og merking starter til jul og fortsetter til over påske hvis forholdene tillater det. Vi kjører opp 150 km med flotte løyper.

Med Høvringen menes i denne sammenheng alle områdene mellom Skogssætrin, Puttenseter, Kampen, Peer Gynt hytta og Smuksjøseter hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice. Vi vil finansieres ved medlemskontingent, bidrag og tilskudd.

Vi inviterer alle innbyggere i Sel kommune, hytteeiere og næring til å bli medlemmer i Sti og Løypelaget. Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet som holdes i juli hvert år.

Årskontingenten ut 2021 er:

Husstander og Hytter: kr 750,-                       Næring: kr 7500,-

VIPPS – 621985

Bank – 2095 56 60782

Posted in Nyheter | Comments Off on Invitasjon Høvringen Sti og Løypelag (HSL)