Årsmøte Høvringen Vel 24.07.20 kl 19.00 i Steinfjoset på Øigardseter.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte Høvringen Vel 24.07.20 kl 19.00 i Steinfjoset på Øigardseter.

Det nærmer seg årsmøte for Høvringen Vel

Tid: onsdag 8. april kl 19:00
Sted: Steinfjoset, Øigardseter Fjellstue

Hvis du har saker du ønsker skal bli behandlet under årsmøtet må vi få beskjed om dette innen 20. mars.

Innkalling kommer rett etter dette.

Vel møtt.

For styret
Elin Lyftingsmo

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Det nærmer seg årsmøte for Høvringen Vel

Valget i Sel

Eldri Siem og Senterpartiet gjorde et brakvalg og får rent flertall i Sel. Nå overtar hun klubba etter over 90 år med Arbeiderpartistyre og blir også Sel kommunes første kvinnelige ordfører. Gratulerer.

Høvringen Vel takker ordfører Dag Erik Pryhn (AP) for hans initiativ de siste årene for å bedre dialogen med hytte-vellene i kommunen og vi håper vi kan se fram til et like godt samarbeid med den nye ordføreren.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Valget i Sel

Historisk om Høvringen

Alle som var på årsmøtet for Høvringen vel i år (2019) husker Dag Solhjells innføring i Høvringens historie, med jakt, jernutvinning, seterdrift og turistnæring. Nå har han forfattet to tekster som utdyper det han har funnet og viser til andre arbeider med Høvringens historie, og som peker videre til de arkeologiske undersøkelsene som vil foregå på Høvringen en tid fremover.

Høvringens historie
Eldgamle fangstanlegg i fjellene mellom Putten, Høvringen og Smuksjøseter

Tekstene ligger også på arkiv-siden vår.

Takk til Dag for flott og interessant arbeid!


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Historisk om Høvringen

Fjellviku 2019

Neste uke starter fjellviku, odg den første begivenheten er konsert den 24. juli i Rossbu kapell med Reidar Svare kl. 18:30. Dag Solhjells foredrag om nye arkeologiske funn er utsatt til torsdag den 25., utenom det går programmet som oppsatt.

Velkommen!

Her er programmet.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fjellviku 2019

ÅRETS OLSOK FEST 2019

Også i år arrangerer Høvringen vel Olsokfest på Haukliseter, og datoen er lørdag 27. juli. Festen begynner kl. 18, og bålet tennes 22:30. Det blir grillmat, levende musikk med Grindtuen og Midtli og stor stemning.
Velkommen, og si ifra til venner og kjente!

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for ÅRETS OLSOK FEST 2019

Høstdugnad

😅 Aktivitetslaget skal lage ny løpe til Dovrehytta og har bedt oss om det er noen som kan stille opp å hjelpe til i den nye traseen. Oppmøte innerst i Varamorkvegen fredag 12 oktober kl 0900. Hvis du har muligheter ring Ola Randen på telefon 481 81 046.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høstdugnad

Oppgradering av parkeringsplass og etablering av informasjonspunkt, Høvringen

Vi har fått informasjon fra Sel Kommune om hva som skjer på parkeringen ved Peer Gynt Garasjen:

Det er Sel kommune som er grunneier på parkeringsplassen og Fylkesmannen i Oppland v/nasjonalforvalteren som står som tiltakshaver for tiltaket.
Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utbedre parkeringsplassen og bedre organisering av informasjon for å skape attraktive startpunkt/informasjonspunkt til Rondane Nasjonalpark.
Det er planlagt å etablere lav steingard fra innkjøring og vestover til Peer-Gynt-garasjen. Rundt søppelplassen mellom atkomst og garasjen er steingardens høyde på 1,2m og skjuler delvis container(e) og samtidig utstyr som ligger lagret foran garasjen.
et hører også med til saken at det på søppelplassen nå er planlagt å etablere Molok-tanker som i hovedsak ligger under terreng, kun med en overdel som bygger maksimalt 1,1m over terreng.
Det er avsatt areal for etablering av toalettbygg sørvest på arealet. Dette skal omrammes med stein rundt plassens sørvestre hjørne.
Rundt informasjonspunktet er det planlagt 75cm høy steingard(ca 350m2), ca 1,0m høy mot parkeringsarealet. I tillegg til info-tavler er det planlagt å plassere benkebord.
ant mellom Høvringsvegen og parkeringsplass utvides og revegeteres med stedegen vegetasjon og kant mot parkeringsarealet markeres med lokal stein.

På spørsmål fra oss om det blir ladestasjoner for EL-biler er svaret at det ikke er i de nåværende planene.

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oppgradering av parkeringsplass og etablering av informasjonspunkt, Høvringen

Åpningstider Høvringen Høvringen Landhandleri og Kafe Sommeren 2018

Åpningstider i sommer

Butikk
Mandag til lørdag 10.00 – 17.00
Søndag 11.00 – 17.00
Kafe’
Mandag – Søndag 11.00 – 17.00

Velkommen😎

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Åpningstider Høvringen Høvringen Landhandleri og Kafe Sommeren 2018

Dugnad Sommeren 2018

Kjære hytteeiere i Høvringen Vel.

Sommeren har inntatt Høvringen og det begynner å bli tid for å tenke på årets dugnad.

Vi opprettholder uke 30, 23. – 28. juli, som tidligere år. Denne i forbindelse med Olsokfesten, 28. juli.

Dugnader er en flott mulighet til å stifte nye bekjentskaper, få en fin dag ute i flott natur samt muligheter for litt fysisk aktivitet. Hvis du er forhindret til å delta i fysiske aktiviteter men likevel har lyst til å bidra er det bare å ta kontakt med styret via eposten under så kan vi koordinere oppgaver.

Hvis du har prosjekter som du mener vi bør gjøre noe med, så ønsker styret innspill på dette på post@hovringenvel.no.

Til samme adresse ønsker vi å få en oversikt over hvem som deltar og evt. hvilke dager.

Informasjon vil også bli publisert på Høvringen Vel sin hjemmeside samt på Facebook – Høvringen Vel
Nærmere informasjon om dugnadsaktivitetene kommer senere.

Styret oppfordrer til god dugnadsånd.

Vel møtt!

//Styret
Stian Petersen
M: 920 88 667
E: outline@online.no

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Dugnad Sommeren 2018