Høstdugnad

😅 Aktivitetslaget skal lage ny løpe til Dovrehytta og har bedt oss om det er noen som kan stille opp å hjelpe til i den nye traseen. Oppmøte innerst i Varamorkvegen fredag 12 oktober kl 0900. Hvis du har muligheter ring Ola Randen på telefon 481 81 046.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høstdugnad

Oppgradering av parkeringsplass og etablering av informasjonspunkt, Høvringen

Vi har fått informasjon fra Sel Kommune om hva som skjer på parkeringen ved Peer Gynt Garasjen:

Det er Sel kommune som er grunneier på parkeringsplassen og Fylkesmannen i Oppland v/nasjonalforvalteren som står som tiltakshaver for tiltaket.
Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utbedre parkeringsplassen og bedre organisering av informasjon for å skape attraktive startpunkt/informasjonspunkt til Rondane Nasjonalpark.
Det er planlagt å etablere lav steingard fra innkjøring og vestover til Peer-Gynt-garasjen. Rundt søppelplassen mellom atkomst og garasjen er steingardens høyde på 1,2m og skjuler delvis container(e) og samtidig utstyr som ligger lagret foran garasjen.
et hører også med til saken at det på søppelplassen nå er planlagt å etablere Molok-tanker som i hovedsak ligger under terreng, kun med en overdel som bygger maksimalt 1,1m over terreng.
Det er avsatt areal for etablering av toalettbygg sørvest på arealet. Dette skal omrammes med stein rundt plassens sørvestre hjørne.
Rundt informasjonspunktet er det planlagt 75cm høy steingard(ca 350m2), ca 1,0m høy mot parkeringsarealet. I tillegg til info-tavler er det planlagt å plassere benkebord.
ant mellom Høvringsvegen og parkeringsplass utvides og revegeteres med stedegen vegetasjon og kant mot parkeringsarealet markeres med lokal stein.

På spørsmål fra oss om det blir ladestasjoner for EL-biler er svaret at det ikke er i de nåværende planene.

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.
Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Oppgradering av parkeringsplass og etablering av informasjonspunkt, Høvringen

Åpningstider Høvringen Høvringen Landhandleri og Kafe Sommeren 2018

Åpningstider i sommer

Butikk
Mandag til lørdag 10.00 – 17.00
Søndag 11.00 – 17.00
Kafe’
Mandag – Søndag 11.00 – 17.00

Velkommen😎

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Åpningstider Høvringen Høvringen Landhandleri og Kafe Sommeren 2018

Dugnad Sommeren 2018

Kjære hytteeiere i Høvringen Vel.

Sommeren har inntatt Høvringen og det begynner å bli tid for å tenke på årets dugnad.

Vi opprettholder uke 30, 23. – 28. juli, som tidligere år. Denne i forbindelse med Olsokfesten, 28. juli.

Dugnader er en flott mulighet til å stifte nye bekjentskaper, få en fin dag ute i flott natur samt muligheter for litt fysisk aktivitet. Hvis du er forhindret til å delta i fysiske aktiviteter men likevel har lyst til å bidra er det bare å ta kontakt med styret via eposten under så kan vi koordinere oppgaver.

Hvis du har prosjekter som du mener vi bør gjøre noe med, så ønsker styret innspill på dette på post@hovringenvel.no.

Til samme adresse ønsker vi å få en oversikt over hvem som deltar og evt. hvilke dager.

Informasjon vil også bli publisert på Høvringen Vel sin hjemmeside samt på Facebook – Høvringen Vel
Nærmere informasjon om dugnadsaktivitetene kommer senere.

Styret oppfordrer til god dugnadsånd.

Vel møtt!

//Styret
Stian Petersen
M: 920 88 667
E: outline@online.no

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Dugnad Sommeren 2018

Arkeologer graver i Høvringens historie.

Arkeologer fra Oppland-fylkeskommune har denne uken undersøkt kjente og ukjente kulturminner her på Høvringen. De fleste gruppene ble registrert som kullgroper, og det ble funnet slagg- og malmrester ved de fleste av disse. Dette betyr at det meste av kullet som ble produsert her på Høvringen også ble brukt her oppe til å fremstille jern fra myrmalm i «primitive» jernovner. Arkeologene ble selv overrasket over omfanget av jernutvinningen her oppe. Det store antallet kullgroper/jernutvinningsanlegg forteller oss også at Høvringen opprinnelig var skogdekt!

De registrerte flere fangstgroper og et helt fangstanlegg langs Høvringåe, bestående av rundt 20 enkeltgroper. Utformingene på gropene og plasseringene langs elva tyder på reinsdyrfangst, men også at enkeltgroper i lavere høyde trolig var myntet elg.

Et kort strekke av ei kjerrevei av usikker alder ble også registrert.

Et bilde viser et stikkborr med kull. Et bilde viser en slaggbit med rester fra leira jernovnen er laget av. Et bilde viser den éne arkeologen med en magnet med magnetisk malm (urøstet malm er ikke magnetisk). Et bilde er av hele gjengen som graver etter slaggklumpen med leirerester.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Arkeologer graver i Høvringens historie.

Høvringen Vels Olsokfest

Årets Olsokfest blir 28 juli i samarbeid med Smuksjøseter som arrangerer grill middag og Olsok konsert.
Middag fra grillen kl 1900.
Konsertstart kl 2100.

Pris for Høvringen Vels familie medlemmer inkluderer mat, konsert og buss fram og tilbake er kr 275.
Pris for ikke medlemmer er kr 275 for mat + 250 kr for konsert og ekstra for transport ned til dalen.
Transport inn kl 1700, kl 1800.
Mat serveres kl 1900.Retur til Høvringen når folk ønsker å dra hjem. Siste transport kl 0130.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høvringen Vels Olsokfest

Kristin Lavransdatterspelet

Høvringen Vel har fått avtale med Kristin Lavransdatterspelet:
Medlemmer av Høvringen vel får 10% på billetter ved bestilling før 1.juni. De kan hentes på Rådhuset i forkant eller på Jørundgard på forestillingsdato. Uavhentede billetter blir fakturert fullt ut.

Premiere 2.3 juni 2018
Forestillinger 23., 24., 27., 28., 29. og 30. juni 2018

https://www.kristinspelet.com/

Her finner du en oversikt over alle medlemsfordelene til Høvringen vels medlemmer.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kristin Lavransdatterspelet

Høvringen Vels fordelsprogram

Høvringen Vel har inngått avtale med en del av våre lokale bedrifter om rabatter for medlemmer. Avtalene blir stadig utvidet, og en oppdatert liste vil alltid være å finne på nettsiden med nyttige telefonnummer og lenker.

For å få disse rabattene må det framvises medlemskort fra velet. Medlemskortene ble utdelt til de medlemmer som vår på årsmøtet i påsken. Øvrige medlemmer får det etter betaling av årets kontingent når disse krav sendes ut. Utdelingen vil da foregå via postsorteringshyllen på Høvringen Landhandleri.

Høvringen vels fordelsprogram


– Styret

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høvringen Vels fordelsprogram

Aktiviteter på Høvringen påsken 2018

Tirsdag 27. mars
– Topptur til Veslesmeden. Rondvassbu. Se https://rondvassbu.dnb.no/aktiviteter.83113/848532/

Onsdag 28.mars
– Utlevering av påskenøtter (Innlevering senest påskeaften kl 10.00) Øygardseter fjellstue
– Årsmøte Høvringen vel kl 19.00 i Steinfjoset, Øygardseter fjellstue. Baren åpnes etter årsmøtet for en trivelig Høvringen-prat.
– Isfiske med Servering på Søre Høvringsvatnet. Smuksjøseter Fjellstue
– Akerenn. Pølsegrilling og quiz for små og store fra kl. 17.00. Putten Seter.
– Høvringen Landhandleri og Kafe kjører på med sin populære påskepub i år som i fjor både onsdag og torsdag i påskeuka. Dørene åpnes kl 2000 og i år har vi fyr på våre bålpanner ute. Ta på deg godt med klær så satser vi på god stemning til langt ut i de sene nattetimer ute på fjellet – Høvringen.

Skjærtorsdag 29. mars
– Gudstjeneste i Rossbu kapell kl. 12.00. Putten seter.
– Quiz i Steinfjoset. Øygardseter fjellstue.
– Fjellkørling. Smuksjøseter Fjellstue.
– Topptur til Rondeslottet. Rondvassbu.
– Høvringen Landhandleri og Kafe; Vi kjører på med vår populære påskepub i år som i fjor både onsdag og torsdag i påskeuka. Dørene åpnes kl 2000 og i år har vi fyr på våre bålpanner ute. Ta på deg godt med klær så satser vi på god stemning til langt ut i de sene nattetimer ute på fjellet – Høvringen.

Langfredag 30.mars
– Romperace rally. Smuksjøseter Fjellstue
– Quiz i Steinfjoset kl. 20.00. Øygardseter fjellstue.

Påskeaften 31. mars
– Påskeskirenn for store og små kl. 14.00. Putten Seter. Kostymerennet er basert på dugnad og gratis for alle. Påmelding dagen før.
– Påskeskirenn på Smuksjøseter Fjellstue.
– Øygardseter Fjellstue: Akekonkurranse kl. 16.00. Påskebufe kl. 1900. Vinnere av påskenøtter annonseres i peisestua etter middag.

Andre aktiviteter:
– Øygardseter Fjellstue: Beltebil fast avgang hver dag kl. 0930. Plassbestilling på telefon 612 33 713 dagen før. Ved stor pågang ekstratur kl 10.15
– Smuksjøseter Fjellstue: Beltebiler går i fast rutte inn til Smuksjøseter fra Garasjen ved Brekkeseterveien. Mer info om tider 61 23 37 19

Informasjonen er plukket fra lokalavisa Norddalen og div. nettsider.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Aktiviteter på Høvringen påsken 2018

Høvringen vel Årsmøte 2018

Årsmøte Høvringen Vel 2018
Dato: Onsdag 28. mars 2018
Sted: Øigardseter Fjellstue i Steinfjoset
Tid: 19:00

Etter årsmøtet inviteres det til uhøytidelig medlemsmøte, se innkallingen for mer informasjon.

Vel møtt!

Mvh, Styret
v/Stian Petersen
m: 920 88 667
e: outline@online.no

Innkalling, Vedlegg 1, Vedlegg 2.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høvringen vel Årsmøte 2018