Grasrotandeler

Høvringen Sti- og Løypelag

23. august kl. 10:57  · Takk til dere 80 stykk som har registrert dere i Norsk Tippings grasrotandelen. Dere har så langt, pr 23 august, gitt oss kr 23 145,23.

☃
Posted in Nyheter | Comments Off on Grasrotandeler

Årsmøte 2023

7 oktober på Haukliseter

Kan være grafikk av tekst som sier 'HOVRINGEN Innkalling til arsmote Den7.oktober2023 kl. 1600 pả Rondane Dagsorden: 1. Apning og konstituering 2. Styrets arsberetning for 2022 3. Regnskap 4. Forslag fra styret 5. Budsjettfor 2023 6. Valg 7. Eventuelt Innspill fra medlemmene: Hvilke saker bor styret prioritere framover. Avslutning offisielt arsmote. Det informeres om at Û statusHovringen Sti ogLoypelag. Hebirdemlgheforahjepesgoefabare. www.hovringenvel.no'
Posted in Nyheter | Comments Off on Årsmøte 2023

Høvringen Sti- og Løypelag

I påsken utvider vi med to ekstra løypemaskiner med mål om att alle løypene skal kjøres opp hver dag fra kl. 0600.Vi trenger den økonomiske støtten vi kan få fra dere for å kunne gi dere et slikt fantastisk tilbud.

Posted in Nyheter | Comments Off on Høvringen Sti- og Løypelag

Afterski på Haukli i påsken!

Posted in Nyheter | Comments Off on Afterski på Haukli i påsken!

Posted in Nyheter | Comments Off on

Høvringen Fjellkro

Vi har åpen kafé hver dag fra kl 11.00.

Fra Palmesøndag og hver dag fra kl 14.00- AFTERSKI – vi serverer Gudbrandsdalskål med brød.

SKJÆRTORSDAG OG LANGFREDAG krokvelder – 18 årsgrense.

GOD PÅSKE OG VELKOMMEN!🌞⛷️🐣

Posted in Nyheter | Comments Off on Høvringen Fjellkro

Påsken 2023 på Høvringen Fjellstue

Posted in Nyheter | Comments Off on Påsken 2023 på Høvringen Fjellstue

Årsmøte Høvringen Sti og Løypelag

Årsmøte Høvringen Sti og Løypelag avholdes på Høvringen Høyfjellshotell 1 April 2023 kl 1300.

Gjennomgang og godkjenning av 

  •  Årsrapport 2022
  • Resultatregnskap og Balanse 2022
  • Budsjett 2023
  • Eventuelt

Bedriftsmedlemmer har 10 stemmer pr medlem, privat medlemmer har 1 stemme pr medlem,

Hvis dere har saker som skal behandles under eventuelt må dette meldes inn innen 29 mars 2023 til Jon Fredrik Lehn-Pedersen:   joffe@ebnett.no

Vedlegg: Årsrapport 2022

Mvh

Jon Fredrik Lehn-Pedersen
Leder
Høvringen Sti og Løypelag

Posted in Nyheter | Comments Off on Årsmøte Høvringen Sti og Løypelag

HØVRINGEN

Høvringen, solrik,varm, vindfull å keill, her vil e væra, lika de leill.
Role å fredele, her æ dæ ‘kje kjedele, for på mærka stige å gå æ dæ fine plasse å nå.
Haukberge, Heimfjelle å Anaripigg, Anaripigg der sole um natte ligg.


Ve’ Bleikstul’n kein du sita ve’ høgsdagsleite, slæppe de nepå å høre på stillheite,
skvætte te’, ei ku rauta, ser burtpå Formokampen rak som ein bauta.
Æ du i fin form ein dag æ du på Steinbuhø’n nokså kvikt, fint da å finne “bord” mæ utsikt.
Såmår’n lika e’ råte godt, vinter’n æ au flott, da pløye e’ viddun på ski, trivst bæst mæ go’ gli.
Å da sita ve’ Peer Gynt mæ ein kaffeskvætt, solbrænt å vaflo, go’ å mætt.


Heill Lauvhaugein mæ drikke på burk, selskap tå ei fjeillbjørk, å vænta på huva som heing te’ turk.
Må innum att heime for å kvile, ny tur att snart utta å tvile, for æ’n for role slæ’n rot, ut å heilse på været æ helsebot.

Forfatter: Torbjørn Svelstad

Posted in Nyheter | Comments Off on HØVRINGEN

ÅRSMØTE FOR HØVRINGEN VEL

TID:            Lørdag 8 oktober 2022

Tid:            Kl. 17:00

Sted:          Rondane Haukliseter Fjellhotell

Høvringen – porten til Rondane

Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet.

Posted in Nyheter | Comments Off on ÅRSMØTE FOR HØVRINGEN VEL