Påsken er bedre med container

container
Hja, da er påsken over, og de fleste er tilbake på arbeidet.
Og nå skal vi selvfølgelig være forsiktige med å moralisere – men vi ordnet jo med ekstra kapasitet for å redusere forsøplingen… (Containeren ved siden av var på det nærmeste tom)


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.