Skiløypene rundt Høvringen

Løypenettet er i år om mulig enda bedre kjørt opp enn tidligere år. Det er vel ingen tvil om at nettopp skiløypene er en viktig del av vinteropplevelsen her oppe, og derfor har også Høvringen vel bidratt økonomisk hvert år. I 2015 har vi økt summen noe, men det er også slik at kostnaden til å holde løypenettet oppe er så stor at det er nødvendig bidrag fra hver og en av oss som går på ski her. Styret oppfordrer derfor hver enkelt hytteeier som er her om vinteren om å yte sin skjerv, og her ligger en giro som kan brukes til betaling. Anbefalte beløp står i giroen.

Og – velkommen til fjells!


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.