Hentekalender 2015

hentekalender_2015
Vinterferien er her, denne uken og neste, og vi har fåt tbeskjed om at det i år blir satt ut en ekstra avfallscontainer for å klare trafikken. Det samme vil skje i påsken. Dette skjer etter anmodning fra Høvringen vel, hyggelig med positiv respons!


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.