Høvringen vels årsmøte 2014 avviklet

oppslagstavle
Årsmøtet for 2014 er avviklet, styret er på plass, økonomien er god, og det har vært en nydelig påske. Av oppgaver som ble drøftet var dugnad på stinettet og innsats for å bevare kulturlandskapet vi er en del av. Årsmøtet ønsket også en større innsats til løypekjøringen vinterstid, og dette er saker styret vil ta for seg fremover. Nytt om utviklingen kommer på nettsidene og via epost. Husk å holde oss oppdatert med riktig kontaktinformasjon – spesielt epostadressen er viktig.


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.