Ny arealplan for Sel kommune

Hovringen_planbilde
Nå er ny arealplan for Sel kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn, og innspill må leveres innen 21. juli.

Elementer fra plandokumentene:
– I uregulerte områder kan hyttetomtene bebygges med inntil 120 m2, maksimal størrelse på enkeltbygg er 100 m2. I områder Ula-Dovre er maksimal utbyggingsgrad satt til 100 m2, med maksimal størrelse på enkeltbygg 80 m2. Treadisjonell utførelse, maksimal høyde 5 m til gesimsen.
– Vinterbrøyting i Vardamorkje tillates ikke, av hensyn til skiløyper og at næringslivet på Høvringen vil bli skadelidende dersom skiløypekvaliteten forringes. Løypa gjennom Vardamorkje er skjermet mot uvær, og derfor av spesiell betydning.

Dette er lenken til nettsiden hos kommunen der dokumentene ligger
. Planen gir ikke de store endringer for vårt område; det viktigste er vel at tre områder skal kunne bygges ut med utleiehytter for de hotellene det gjelder.


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.