Årsmøte Høvringen Sti og Løypelag

Årsmøte Høvringen Sti og Løypelag avholdes på Høvringen Høyfjellshotell 1 April 2023 kl 1300.

Gjennomgang og godkjenning av 

  •  Årsrapport 2022
  • Resultatregnskap og Balanse 2022
  • Budsjett 2023
  • Eventuelt

Bedriftsmedlemmer har 10 stemmer pr medlem, privat medlemmer har 1 stemme pr medlem,

Hvis dere har saker som skal behandles under eventuelt må dette meldes inn innen 29 mars 2023 til Jon Fredrik Lehn-Pedersen:   joffe@ebnett.no

Vedlegg: Årsrapport 2022

Mvh

Jon Fredrik Lehn-Pedersen
Leder
Høvringen Sti og Løypelag

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.