HØVRINGEN

Høvringen, solrik,varm, vindfull å keill, her vil e væra, lika de leill.
Role å fredele, her æ dæ ‘kje kjedele, for på mærka stige å gå æ dæ fine plasse å nå.
Haukberge, Heimfjelle å Anaripigg, Anaripigg der sole um natte ligg.


Ve’ Bleikstul’n kein du sita ve’ høgsdagsleite, slæppe de nepå å høre på stillheite,
skvætte te’, ei ku rauta, ser burtpå Formokampen rak som ein bauta.
Æ du i fin form ein dag æ du på Steinbuhø’n nokså kvikt, fint da å finne “bord” mæ utsikt.
Såmår’n lika e’ råte godt, vinter’n æ au flott, da pløye e’ viddun på ski, trivst bæst mæ go’ gli.
Å da sita ve’ Peer Gynt mæ ein kaffeskvætt, solbrænt å vaflo, go’ å mætt.


Heill Lauvhaugein mæ drikke på burk, selskap tå ei fjeillbjørk, å vænta på huva som heing te’ turk.
Må innum att heime for å kvile, ny tur att snart utta å tvile, for æ’n for role slæ’n rot, ut å heilse på været æ helsebot.

Forfatter: Torbjørn Svelstad

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.