ÅRSMØTE FOR HØVRINGEN VEL

TID:            Lørdag 8 oktober 2022

Tid:            Kl. 17:00

Sted:          Rondane Haukliseter Fjellhotell

Høvringen – porten til Rondane

Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.