Stien mellom Putten og Kampen er forbedret.

Stien mellom Putten og Kampen er forbedret.

Fantastisk utsikt over Norges vakreste dal. Heidi Ydse, seksjonsleder naturbruk i SNO, sier arbeidet som pågår er i tråd med besøksstrategien for nasjonalparken, som nasjonalparkstyret har vedtatt. Kanalisere turistene lang randsonen i nasjonalparken, og ikke inn i reinens områder.– Det er Rondane/Dovre nasjonalparkstyre som har bestilt det arbeidet vi gjør nå. SNO utfører arbeidet, forklarer Ydse

.https://www.norddalen.no/utbedrer-fotsti-i-rondane-nasjonalpark-folk-skal-synes-det-er-fint-a-ga-her/s/5-84-74383?access=granted

(+) Utbedrer fotsti i Rondane nasjonalpark:- Folk skal synes det er fint å gå her
Posted in Nyheter | Comments Off on Stien mellom Putten og Kampen er forbedret.

Status Høvringen Sti og Løypelag

Som tidligere nevnt er det nå opprettet et nytt sti og løypelag på Høvringen.

Vi søker frivillige faddere til å være ansvarlig for hver sin sti. Ansvaret blir å vedlikeholde stien, feks se at merking er korrekt, klippe kratt og rapportere der vi må gjøre noe med våtområder i stien.

Frivillige melder seg til meg på telefon 95885180 eller e-mail joffe@ebnett.no.Mvh

Jon Fredrik Lehn-Pedersen

Leder Høvringen Sti og Løypelag Leder Høvringen Vel

Posted in Nyheter | Comments Off on Status Høvringen Sti og Løypelag

Gapahuken har kommet til fjells

Gapahuken, som skal plasseres ved Puttenvegen, i stigningen opp mot Formokampen, har kommet seg til fjells. Men ikke på plassen sin. Vi tar dette når snøen har kommet til vinteren.

Posted in Nyheter | Comments Off on Gapahuken har kommet til fjells

Nytt Løypelag på Høvringen

Nytt Løypelag på Høvringen.

Etter en spesielt utfordrende Corona vinter i på Høvringen så både hotellnæringen, hytte vellet og de fastboende i Nord-Sel hvor sårbar løypekjøringen var da hotellene stengte ned. Tidligere har hotellene stått for all løypekjøring her, men med nedstengte hoteller ble det dårlig med løyper for innbyggerne i Sel på Høvringen.

Kriser starter ofte kreativitet, og slik ble det også på Høvringen. Høvringen vel og Høvringen Aktivitetsselskap as (hotell eierne) satte seg ned og oppsummerte erfaringene fra sist vinter, og kom fram til at så sterk kobling som det er i dag mellom hotelldriften og ski løyper er uheldig på mange måter. For å bedre vintertilbudet ble man fort enige om at man i felleskap starter et løypelag med eget styre med representanter fra Høvringen vel og Høvringens hoteller og andre lokale ressurspersoner. Foreningens formål er å vedlikeholde stier og preparere skiløyper på Høvringen, herunder å anskaffe teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål samt å forberede terrenget for løypekjøring.

Med Høvringen menes alle områdene mellom Skogssætrin, Puttenseter, Kampen, Peer Gynt hytta og Smuksjøseter hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice.

31 juli 2020 møttes partene på Haukeliseter Rondane Fjellhotell og underskrev stiftelses dokumenter og vedtekter for Høvringen sti og løypelag.Det nye styret består av:

Jon Fredrik Lehn-Pedersen Leder Høvringen Vel

Bjørn Morten Stenberg Nestleder Høvringen Vel

Rune Vedvik Styremedlem Høvringen Aktivitetsselskap as

Geir Lyftingsmo Styremedlem og Løpesjef

Nils Hesthag Styremedlem Høvringen Aktivitetsselskap as

Posted in Nyheter | Comments Off on Nytt Løypelag på Høvringen

Høvringen sin hoff fotograf :)

Magne Neprud tar mange flotte vakre bilder fra Høvringen.

Disse publiseres sammen med mange andre sine vakre bilder på vår Facebook side – anbefaler alle å følge med der for både bilder og oppdateringer på hva som skjer.

Posted in Nyheter | Comments Off on Høvringen sin hoff fotograf :)

Oppsetting av Gapahuken er litt utsatt

Vi hadde planlagt å sette ut gapahuken nå i Fjellviku. Men av uforutsette årsaker så blir dette utsatt.

Den står ferdig på Hjerleid hvor den er laftet, men siden vi ikke får fraktet den inn i området hvor den skal stå, pga motorferdsel i utmark, så går vi for en bærekraftig transport med hest og kjærre. Hesten er på ferie ….så vi må vente litt 🙂

Posted in Nyheter | Comments Off on Oppsetting av Gapahuken er litt utsatt

Fjellviku er i gang

Posted in Nyheter | Comments Off on

Årsmøte Høvringen Vel 24.07.20 kl 19.00 i Steinfjoset på Øigardseter.

Posted in Nyheter | Comments Off on Årsmøte Høvringen Vel 24.07.20 kl 19.00 i Steinfjoset på Øigardseter.

Det nærmer seg årsmøte for Høvringen Vel

Tid: onsdag 8. april kl 19:00
Sted: Steinfjoset, Øigardseter Fjellstue

Hvis du har saker du ønsker skal bli behandlet under årsmøtet må vi få beskjed om dette innen 20. mars.

Innkalling kommer rett etter dette.

Vel møtt.

For styret
Elin Lyftingsmo

Posted in Nyheter | Comments Off on Det nærmer seg årsmøte for Høvringen Vel

Valget i Sel

Eldri Siem og Senterpartiet gjorde et brakvalg og får rent flertall i Sel. Nå overtar hun klubba etter over 90 år med Arbeiderpartistyre og blir også Sel kommunes første kvinnelige ordfører. Gratulerer.

Høvringen Vel takker ordfører Dag Erik Pryhn (AP) for hans initiativ de siste årene for å bedre dialogen med hytte-vellene i kommunen og vi håper vi kan se fram til et like godt samarbeid med den nye ordføreren.

Posted in Nyheter | Comments Off on Valget i Sel