Arkeologer graver i Høvringens historie.

Arkeologer fra Oppland-fylkeskommune har denne uken undersøkt kjente og ukjente kulturminner her på Høvringen. De fleste gruppene ble registrert som kullgroper, og det ble funnet slagg- og malmrester ved de fleste av disse. Dette betyr at det meste av kullet som ble produsert her på Høvringen også ble brukt her oppe til å fremstille jern fra myrmalm i «primitive» jernovner. Arkeologene ble selv overrasket over omfanget av jernutvinningen her oppe. Det store antallet kullgroper/jernutvinningsanlegg forteller oss også at Høvringen opprinnelig var skogdekt!

De registrerte flere fangstgroper og et helt fangstanlegg langs Høvringåe, bestående av rundt 20 enkeltgroper. Utformingene på gropene og plasseringene langs elva tyder på reinsdyrfangst, men også at enkeltgroper i lavere høyde trolig var myntet elg.

Et kort strekke av ei kjerrevei av usikker alder ble også registrert.

Et bilde viser et stikkborr med kull. Et bilde viser en slaggbit med rester fra leira jernovnen er laget av. Et bilde viser den éne arkeologen med en magnet med magnetisk malm (urøstet malm er ikke magnetisk). Et bilde er av hele gjengen som graver etter slaggklumpen med leirerester.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Arkeologer graver i Høvringens historie.

Høvringen Vels Olsokfest

Årets Olsokfest blir 28 juli i samarbeid med Smuksjøseter som arrangerer grill middag og Olsok konsert.
Middag fra grillen kl 1900.
Konsertstart kl 2100.

Pris for Høvringen Vels familie medlemmer inkluderer mat, konsert og buss fram og tilbake er kr 275.
Pris for ikke medlemmer er kr 275 for mat + 250 kr for konsert og ekstra for transport ned til dalen.
Transport inn kl 1700, kl 1800.
Mat serveres kl 1900.Retur til Høvringen når folk ønsker å dra hjem. Siste transport kl 0130.

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høvringen Vels Olsokfest

Kristin Lavransdatterspelet

Høvringen Vel har fått avtale med Kristin Lavransdatterspelet:
Medlemmer av Høvringen vel får 10% på billetter ved bestilling før 1.juni. De kan hentes på Rådhuset i forkant eller på Jørundgard på forestillingsdato. Uavhentede billetter blir fakturert fullt ut.

Premiere 2.3 juni 2018
Forestillinger 23., 24., 27., 28., 29. og 30. juni 2018

https://www.kristinspelet.com/

Her finner du en oversikt over alle medlemsfordelene til Høvringen vels medlemmer.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kristin Lavransdatterspelet

Høvringen Vels fordelsprogram

Høvringen Vel har inngått avtale med en del av våre lokale bedrifter om rabatter for medlemmer. Avtalene blir stadig utvidet, og en oppdatert liste vil alltid være å finne på nettsiden med nyttige telefonnummer og lenker.

For å få disse rabattene må det framvises medlemskort fra velet. Medlemskortene ble utdelt til de medlemmer som vår på årsmøtet i påsken. Øvrige medlemmer får det etter betaling av årets kontingent når disse krav sendes ut. Utdelingen vil da foregå via postsorteringshyllen på Høvringen Landhandleri.

Høvringen vels fordelsprogram


– Styret

Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høvringen Vels fordelsprogram

Aktiviteter på Høvringen påsken 2018

Tirsdag 27. mars
– Topptur til Veslesmeden. Rondvassbu. Se https://rondvassbu.dnb.no/aktiviteter.83113/848532/

Onsdag 28.mars
– Utlevering av påskenøtter (Innlevering senest påskeaften kl 10.00) Øygardseter fjellstue
– Årsmøte Høvringen vel kl 19.00 i Steinfjoset, Øygardseter fjellstue. Baren åpnes etter årsmøtet for en trivelig Høvringen-prat.
– Isfiske med Servering på Søre Høvringsvatnet. Smuksjøseter Fjellstue
– Akerenn. Pølsegrilling og quiz for små og store fra kl. 17.00. Putten Seter.
– Høvringen Landhandleri og Kafe kjører på med sin populære påskepub i år som i fjor både onsdag og torsdag i påskeuka. Dørene åpnes kl 2000 og i år har vi fyr på våre bålpanner ute. Ta på deg godt med klær så satser vi på god stemning til langt ut i de sene nattetimer ute på fjellet – Høvringen.

Skjærtorsdag 29. mars
– Gudstjeneste i Rossbu kapell kl. 12.00. Putten seter.
– Quiz i Steinfjoset. Øygardseter fjellstue.
– Fjellkørling. Smuksjøseter Fjellstue.
– Topptur til Rondeslottet. Rondvassbu.
– Høvringen Landhandleri og Kafe; Vi kjører på med vår populære påskepub i år som i fjor både onsdag og torsdag i påskeuka. Dørene åpnes kl 2000 og i år har vi fyr på våre bålpanner ute. Ta på deg godt med klær så satser vi på god stemning til langt ut i de sene nattetimer ute på fjellet – Høvringen.

Langfredag 30.mars
– Romperace rally. Smuksjøseter Fjellstue
– Quiz i Steinfjoset kl. 20.00. Øygardseter fjellstue.

Påskeaften 31. mars
– Påskeskirenn for store og små kl. 14.00. Putten Seter. Kostymerennet er basert på dugnad og gratis for alle. Påmelding dagen før.
– Påskeskirenn på Smuksjøseter Fjellstue.
– Øygardseter Fjellstue: Akekonkurranse kl. 16.00. Påskebufe kl. 1900. Vinnere av påskenøtter annonseres i peisestua etter middag.

Andre aktiviteter:
– Øygardseter Fjellstue: Beltebil fast avgang hver dag kl. 0930. Plassbestilling på telefon 612 33 713 dagen før. Ved stor pågang ekstratur kl 10.15
– Smuksjøseter Fjellstue: Beltebiler går i fast rutte inn til Smuksjøseter fra Garasjen ved Brekkeseterveien. Mer info om tider 61 23 37 19

Informasjonen er plukket fra lokalavisa Norddalen og div. nettsider.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Aktiviteter på Høvringen påsken 2018

Høvringen vel Årsmøte 2018

Årsmøte Høvringen Vel 2018
Dato: Onsdag 28. mars 2018
Sted: Øigardseter Fjellstue i Steinfjoset
Tid: 19:00

Etter årsmøtet inviteres det til uhøytidelig medlemsmøte, se innkallingen for mer informasjon.

Vel møtt!

Mvh, Styret
v/Stian Petersen
m: 920 88 667
e: outline@online.no

Innkalling, Vedlegg 1, Vedlegg 2.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Høvringen vel Årsmøte 2018

Kartlegging av fortidsminner på Høvringen

Det er satt i gang et stort prosjekt med å kartlegge og registrere fortidsminner på Høvringen.
Dette er en omfattende oppgave. Initiativtaker til prosjektet er velmedlem Dag Solhjell.

Dag har påtatt seg rollen som prosjektleder og koordinator for velet og har brukt mye tid på å registrere og koordinere allerede registrerte funn, samt nyregistrere nye funn. Dette i tett samarbeid med kommune og fylkeskommune. Det jobbes blant annet med hvordan disse fortidsminnene skal merkes, med tekst til brosjyrer, og med muligheter for lage en fortidsminnesti. Målet er å gjøre dette til en turistattraksjon.

Under er det lenker til to dokumenter. Det ene dokumentet beskriver de fortidsminner som er registrert til nå. Det andre dokumentet er en drøfting av hvilke spørsmål vedrørende Høvringens tidlige historie (før setring), som nyregistreringer bør kunne gi svar på.

Styret i Høvringen Vel ønsker å benytte anledningen til å takke Dag Solhjell for et fantastisk godt arbeid så langt.

På vegne at Høvringen Vel
Stian Petersen

Høvringens kulturhistorie
Fortidsminner på Høvringen


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Kartlegging av fortidsminner på Høvringen

Det snør ikke spor på Høvringen heller…

Vi på Høvringen er så heldige å ha tilgang på et fantastisk løypenett. Over 120 km rett utenfor hytteveggen. Disse løypene gjør seg ikke selv. Aktivitetsselskapet drifter løypenettet gjennom vinteren og dette koster penger. Det er ingen selvfølge at disse løypene blir preparert jevnlig.

Vi oppfordrer hyttefolket til å bidra til dette fellesskapet, slik at vi opprettholder skiløypene våre.

Visste du at aktivitetsselskapet gjør mer enn å kjøre løyper på vinterstid?
Det er de som bygger og vedlikeholder broer som er kjærkomne på sommerstid. Broen over Høvringsåa ved Brekkeseter og broen ved Fjellskolen er allerede totalrenovert, og øvre bro over Kvannslådalsåe står for tur. Et bidrag til aktivitetsselskapet gjør at også ferdsel på sommerstid blir bedre.

Høvringen Vel og Høvringen Aktivitetsselskap har et godt samarbeid for å bedre tilbudet for oss som har hytte på Høvringen. I sommer hjalp vi til med rydding av skiløyper i Vardamorkje.

Her er en innbetalingsblankett for aktivitetslaget.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Det snør ikke spor på Høvringen heller…

Dugnad 26. og 27. Juli

Da er planen for dugnadsrunde 2 for denne sommeren klar, og den blir på onsdag 26. og torsdag 27. Juli. Datoene på innkallingen er feil, men dagene er riktige. Beskrivelsen finner du her.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Dugnad 26. og 27. Juli

Fjellviku 2017

Fjellviku_2017
Nå er det straks Fjellviku på Høvringen igjen, med aktiviteter for mange interesser. Programmet finner du her.


Publisert i Nyheter | Kommentarer er skrudd av for Fjellviku 2017