Referat fra hyttevelforeningsmøte 2013

IMG_0987_liten

Midt i desember fikk Høvringen vel referat fra et hyttevelmøte som Sel kommune hadde arrangert i april 2013. Velet hadde ikke anledning til å delta på møtet, og må derfor kun ta referatet til etterretning. Av saker som har vært oppe flere ganger hos oss er brannsikkerheten, men det ble heller ikke denne gangen opplyst om endring i beredskapssituasjonen. Branner oppstår oftest når hyttene er i bruk, og kommunen peker på viktigheten av at nødplakat, brannvarsler og slukkingsapparat finnes på hyttene. Neste kontaktmøte er satt til 19. februar, og om medlemmene har noe de ønsker at styret skal ta opp med kommunen, meld i fra!


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.