Årsmøte Høvringen vel 2017

Steinfjoset

Årsmøte for Høvringen Vel 2017

Dato: Onsdag 12. april 2017
Sted: Øigardseter Fjellstue i Steinfjosen
Tid: 19:00

Vær oppmerksom på tiden. Vi har i år valgt å utsette oppstart med 1 time, slik at flere skal ha mulighet til å rekke møtet.

Innkalling med sakspapirer blir sendt ut til medlemmer minimum to uker før årsmøtet (ref. vedtekter § 6).

Saker som medlemmene ønsker behandlet på ordinær generalforsamling må være innsendt styret innen 1. februar. Saker sendes til post@hovringenvel.no

Vel møtt!

Mvh, Styret


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.