Feiing av pipa i sommer?

feiersett
Den 1. januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging, og i den forskriften skal alle hytter/fritidseiendommer ha tilsyn/feiing på lik linje med andre boliger. Dette er utfordrende, og trenger god planlegging av arbeidet.

Høvringen vel koordinerer feiing for dem som måtte ønske det, på dagene 11. og 18. juli og 1. og 8. august. Påmelding innen 1. juli til Per Jon Berstad (per.jon.berstad@enivest.net) – husk hytteadressen. Etter 1. juli direkte til feierne: Ivar Magne (902 02 704 for 11. og 18. juli), eller Ola Reidar (959 92 823 for 1. og 8. august).

Pris pr. skorsteinsløp er: Kr. 453.- + moms, pluss kjøring (statens regulativer). Kamerakontroll: Kr. 560.- + moms pr time.
Det må være fastmontert takstige, og spjeld/ventiler må være lukket før feiing.


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.