Palma Sanden får Sel kommunes kulturpris for 2014

Palma Sanden

Sanden har vært en ildsjel i Sel, med frivillig innsats på mange arenaer.  Hun har også hytte på Høvringen, og Høvringen vels medlemmer kjenner henne som ildsjelen som hvert år har sørget for en markering ved Kongesteinen den 3. august. Høvringen vel gratulerer henne med prisen, og kan love at vi skal bidra til at markeringen ved kongesteinen skal føres videre, nå som hun etter 20 år permitterer seg fra dette arbeidet.

Klikk her for å se Sel kommunes begrunnelse for tildelingen.


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.