Arkeologer graver i Høvringens historie.

Arkeologer fra Oppland-fylkeskommune har denne uken undersøkt kjente og ukjente kulturminner her på Høvringen. De fleste gruppene ble registrert som kullgroper, og det ble funnet slagg- og malmrester ved de fleste av disse. Dette betyr at det meste av kullet som ble produsert her på Høvringen også ble brukt her oppe til å fremstille jern fra myrmalm i «primitive» jernovner. Arkeologene ble selv overrasket over omfanget av jernutvinningen her oppe. Det store antallet kullgroper/jernutvinningsanlegg forteller oss også at Høvringen opprinnelig var skogdekt!

De registrerte flere fangstgroper og et helt fangstanlegg langs Høvringåe, bestående av rundt 20 enkeltgroper. Utformingene på gropene og plasseringene langs elva tyder på reinsdyrfangst, men også at enkeltgroper i lavere høyde trolig var myntet elg.

Et kort strekke av ei kjerrevei av usikker alder ble også registrert.

Et bilde viser et stikkborr med kull. Et bilde viser en slaggbit med rester fra leira jernovnen er laget av. Et bilde viser den éne arkeologen med en magnet med magnetisk malm (urøstet malm er ikke magnetisk). Et bilde er av hele gjengen som graver etter slaggklumpen med leirerester.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.