Kartlegging av fortidsminner på Høvringen

Det er satt i gang et stort prosjekt med å kartlegge og registrere fortidsminner på Høvringen.
Dette er en omfattende oppgave. Initiativtaker til prosjektet er velmedlem Dag Solhjell.

Dag har påtatt seg rollen som prosjektleder og koordinator for velet og har brukt mye tid på å registrere og koordinere allerede registrerte funn, samt nyregistrere nye funn. Dette i tett samarbeid med kommune og fylkeskommune. Det jobbes blant annet med hvordan disse fortidsminnene skal merkes, med tekst til brosjyrer, og med muligheter for lage en fortidsminnesti. Målet er å gjøre dette til en turistattraksjon.

Under er det lenker til to dokumenter. Det ene dokumentet beskriver de fortidsminner som er registrert til nå. Det andre dokumentet er en drøfting av hvilke spørsmål vedrørende Høvringens tidlige historie (før setring), som nyregistreringer bør kunne gi svar på.

Styret i Høvringen Vel ønsker å benytte anledningen til å takke Dag Solhjell for et fantastisk godt arbeid så langt.

På vegne at Høvringen Vel
Stian Petersen

Høvringens kulturhistorie
Fortidsminner på Høvringen


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.