Villreinjakten – en tusenårig historie

Her er en kort film om villreinjakten på Formokampen i historisk tid. Vi ser noe av metoden esom ble brukt, hvilke funn som er gjort, og ser ut fra det noe av betydningen fangsten har hatt. Enjoy!


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.