Markering ved kongesteinen 2014

kongesteinen
Hver 3. august, på kong Haakons fødselsdag, er det en markering ved kongesteinen, og det var det også i år. Det er nå 73 år siden den første gangen folk samlet seg der i protest mot okkupasjonen, med en tysk forlegning kun 15-20 minutter unna. Det var godt besøk, omlag 40 deltakere, med noen færre ved fjellalteret, og tjokkfullt i steinfjoset på Øigardseter for utdeling av Sel kommunes kulturpris til Palma Sanden for hennes mangeårige innsats med denne markeringen.

Her er programmet for prisutdelingen.


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.