Dugnad 21. til 24. Juli

stein

Det har i alle år vært bløtt i stien forbi fjellalteret, og like bløtt i fortsettelsen av Weidemannsvegen – begge steder opp mot rundløypa som Høvringen vel merket opp med grønt i fjor. Dette skal vi gjøre noe med, og det var stor entusiasme på årsmøtet da dette ble tatt opp!

Vi steinsetter begge de bløte strekkene, og det skal vi gjøre som en dugnad. Aktivitetslaget har stilt opp med stein, vi har fått tillatelse fra grunneier, og nå gjenstår bare å få arbeidet gjort.

Vi begynner på mandag den 21. Juli, kl. 09:00 ved fjellalteret og fortsetter ut til og med torsdag den 24. dersom det er nødvendig. Dess flere vi blir, dess fortere går det.

Vi trenger spader, en hakke eller to, og to trillebører. For å få en fornuftig menge redskap, så ber vi alle som kan tenke seg å bidra om å melde seg på gjennom å sende epost til post@hovringenvel.no, eller ringe på 9945 3938, slik at vi avtaler hvem som tar med hva. Det er også viktig å vite at vi blir mange nok til å få arbeidet gjort.


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.