Årsmøte 2023

7 oktober på Haukliseter

Kan være grafikk av tekst som sier 'HOVRINGEN Innkalling til arsmote Den7.oktober2023 kl. 1600 pả Rondane Dagsorden: 1. Apning og konstituering 2. Styrets arsberetning for 2022 3. Regnskap 4. Forslag fra styret 5. Budsjettfor 2023 6. Valg 7. Eventuelt Innspill fra medlemmene: Hvilke saker bor styret prioritere framover. Avslutning offisielt arsmote. Det informeres om at Û statusHovringen Sti ogLoypelag. Hebirdemlgheforahjepesgoefabare. www.hovringenvel.no'
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.