Invitasjon Høvringen Sti og Løypelag (HSL)

Etter en spesielt utfordrende Corona vinter på Høvringen så både hotellnæringen, hyttefolket og de fastboende i Sel, hvor sårbar løypekjøringen var da hotellene stengte ned. Inntil da hadde hotellene stått for all løypekjøring, og med nedstengte hoteller ble det dårlig med Høvringen løyper for innbyggerne i Sel.

Høvringen vel og Høvringen aktivitetsselskap as (hotell eierne) satte oss ned og oppsummerte erfaringene fra sist vinter, og kom fram til at en så sterk kobling mellom hotelldriften og ski løyper er uheldig på mange måter. For å bedre tilbudet ble man fort enige om at man i felleskap starter Høvringen Sti og Løypelag (HSL) med et eget styre med representanter fra Høvringen vel og Høvringens hoteller og andre lokale ressurspersoner. Laget er registrert i Brønnøysunds registeret som en ideell organisasjon.

Foreningens formål er å vedlikeholde stier og preparere skiløyper på Høvringen, herunder å anskaffe teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål samt å forberede terrenget for løypekjøring. 

Løypekjøring og merking starter til jul og fortsetter til over påske hvis forholdene tillater det. Vi kjører opp 150 km med flotte løyper.

Med Høvringen menes i denne sammenheng alle områdene mellom Skogssætrin, Puttenseter, Kampen, Peer Gynt hytta og Smuksjøseter hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice. Vi vil finansieres ved medlemskontingent, bidrag og tilskudd.

Vi inviterer alle innbyggere i Sel kommune, hytteeiere og næring til å bli medlemmer i Sti og Løypelaget. Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet som holdes i juli hvert år.

Årskontingenten ut 2021 er:

Husstander og Hytter: kr 750,-                       Næring: kr 7500,-

VIPPS – 621985

Bank – 2095 56 60782

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.