Nytt Løypelag på Høvringen

Nytt Løypelag på Høvringen.

Etter en spesielt utfordrende Corona vinter i på Høvringen så både hotellnæringen, hytte vellet og de fastboende i Nord-Sel hvor sårbar løypekjøringen var da hotellene stengte ned. Tidligere har hotellene stått for all løypekjøring her, men med nedstengte hoteller ble det dårlig med løyper for innbyggerne i Sel på Høvringen.

Kriser starter ofte kreativitet, og slik ble det også på Høvringen. Høvringen vel og Høvringen Aktivitetsselskap as (hotell eierne) satte seg ned og oppsummerte erfaringene fra sist vinter, og kom fram til at så sterk kobling som det er i dag mellom hotelldriften og ski løyper er uheldig på mange måter. For å bedre vintertilbudet ble man fort enige om at man i felleskap starter et løypelag med eget styre med representanter fra Høvringen vel og Høvringens hoteller og andre lokale ressurspersoner. Foreningens formål er å vedlikeholde stier og preparere skiløyper på Høvringen, herunder å anskaffe teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål samt å forberede terrenget for løypekjøring.

Med Høvringen menes alle områdene mellom Skogssætrin, Puttenseter, Kampen, Peer Gynt hytta og Smuksjøseter hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice.

31 juli 2020 møttes partene på Haukeliseter Rondane Fjellhotell og underskrev stiftelses dokumenter og vedtekter for Høvringen sti og løypelag.Det nye styret består av:

Jon Fredrik Lehn-Pedersen Leder Høvringen Vel

Bjørn Morten Stenberg Nestleder Høvringen Vel

Rune Vedvik Styremedlem Høvringen Aktivitetsselskap as

Geir Lyftingsmo Styremedlem og Løpesjef

Nils Hesthag Styremedlem Høvringen Aktivitetsselskap as

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.