Historisk om Høvringen

Alle som var på årsmøtet for Høvringen vel i år (2019) husker Dag Solhjells innføring i Høvringens historie, med jakt, jernutvinning, seterdrift og turistnæring. Nå har han forfattet to tekster som utdyper det han har funnet og viser til andre arbeider med Høvringens historie, og som peker videre til de arkeologiske undersøkelsene som vil foregå på Høvringen en tid fremover.

Høvringens historie
Eldgamle fangstanlegg i fjellene mellom Putten, Høvringen og Smuksjøseter

Tekstene ligger også på arkiv-siden vår.

Takk til Dag for flott og interessant arbeid!


This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.