Oppgradering av parkeringsplass og etablering av informasjonspunkt, Høvringen

Vi har fått informasjon fra Sel Kommune om hva som skjer på parkeringen ved Peer Gynt Garasjen:

Det er Sel kommune som er grunneier på parkeringsplassen og Fylkesmannen i Oppland v/nasjonalforvalteren som står som tiltakshaver for tiltaket.
Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å utbedre parkeringsplassen og bedre organisering av informasjon for å skape attraktive startpunkt/informasjonspunkt til Rondane Nasjonalpark.
Det er planlagt å etablere lav steingard fra innkjøring og vestover til Peer-Gynt-garasjen. Rundt søppelplassen mellom atkomst og garasjen er steingardens høyde på 1,2m og skjuler delvis container(e) og samtidig utstyr som ligger lagret foran garasjen.
et hører også med til saken at det på søppelplassen nå er planlagt å etablere Molok-tanker som i hovedsak ligger under terreng, kun med en overdel som bygger maksimalt 1,1m over terreng.
Det er avsatt areal for etablering av toalettbygg sørvest på arealet. Dette skal omrammes med stein rundt plassens sørvestre hjørne.
Rundt informasjonspunktet er det planlagt 75cm høy steingard(ca 350m2), ca 1,0m høy mot parkeringsarealet. I tillegg til info-tavler er det planlagt å plassere benkebord.
ant mellom Høvringsvegen og parkeringsplass utvides og revegeteres med stedegen vegetasjon og kant mot parkeringsarealet markeres med lokal stein.

På spørsmål fra oss om det blir ladestasjoner for EL-biler er svaret at det ikke er i de nåværende planene.

Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.